nahrávání
Certifikát IS KARAT
V rámci certifikačních zkoušek společnosti KARAT Software a.s. jsme dne 10.12.2014 získali osvědčení dokládající vysokou odbornou znalost programování v rámci otevřenosti informačního systému KARAT.
MICROCOMP Plus s.r.o. 1996 - 2018